Σκαλοπάτια Αντιστήριξης


Skalopatia antistiriksis your GARDEN HELLAS
Σκαλοπάτια αντιστήριξης your GARDEN HELLAS

Κήπος σημαίνει φύση και στη φύση δεν υπάρχει μπετόν. Γι αυτό και στα επίπεδα που υπάρχουν ή που δημιουργούμε, χρησιμοποιούμε κυρίως κορμούς δένδρων ως σκαλοπάτια και τοίχους αντιστήριξης.

Εξάλλου, οι κορμοί σε σύγκριση με το μπετόν είναι πιο οικονομικοί, είναι οικολογικοί και είναι μέρος της φύσης.

Οι κορμοί που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο κήπο είναι από πεύκο (γιατί είναι πιο ανθεκτικό επειδή έχει ρετσίνι) και τους έχουμε επεξεργασθεί κατάλληλα για να εμποδίσουμε εντελώς την αποσύνθεση του ξύλου.

Skalopatia antistiriksis your GARDEN HELLAS
Σκαλοπάτια αντιστήριξης your GARDEN HELLAS
Skalopatia antistiriksis your GARDEN HELLAS
Σκαλοπάτια αντιστήριξης your GARDEN HELLAS
Skalopatia antistiriksis your GARDEN HELLAS
Σκαλοπάτια αντιστήριξης your GARDEN HELLAS
Skalopatia antistiriksis your GARDEN HELLAS
Σκαλοπάτια αντιστήριξης your GARDEN HELLAS
Skalopatia antistiriksis your GARDEN HELLAS
Σκαλοπάτια αντιστήριξης your GARDEN HELLAS
Skalopatia antistiriksis your GARDEN HELLAS
Σκαλοπάτια αντιστήριξης your GARDEN HELLAS