Εγγυήσεις


Eggyiseis your GARDEN HELLAS
Εγγυήσεις your GARDEN HELLAS


Είμαστε πάντα σίγουροι για την ποιότητα των έργων που υπογράφουμε.

Γι αυτό και παρέχουμε γραπτές εγγυήσεις οι οποίες καλύπτουν τη μελέτη, το σωστό σχεδιασμό και την εντός προδιαγραφών καλή λειτουργία των κατασκευών μας, καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί στο έργο από σφάλμα εγκατάστασής μας. .

Για δε τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις επιμέρους εφαρμογές των εγκεκριμένων σχεδίων, παρέχουμε τις αντίστοιχες εγγυήσεις των επώνυμων κατασκευαστών ή / και παραγωγών τους.